צפון

הטכניון

מסלול פתוח - כל התארים: 
סמסטר ב'
יום ג', 18:30-21:00

technion@prowoman.org.il

מסלול Microsoft - הנדסת חשמל ומדעי המחשב:
סמסטר ב'
יום ב', 18:30-21:00

technion.microsoft@prowoman.org.il

אוניברסיטת חיפה

סמסטר ב'
יום ג', 18:30-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:
haifa@prowoman.org.il 

מכללת עמק יזרעאל

סמסטר ב'
יום ב', 18:00-20:30

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

yvc@prowoman.org.il

האוניברסיטה הפתוחה

סניף צפון:
סמסטר ב'
יום א', 18:00-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

openu2@prowoman.org.il

 
 

מרכז

האוניברסיטה העברית

סמסטר ב'
יום ג', 18:30-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

huji@prowoman.org.il

המרכז האקדמי רופין

סמסטר ב'
יום א', 18:30-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

ruppin@prowoman.org.il

המרכז הבינתחומי

סמסטר ב'

יום ב', 19:00-21:00

 

מסלול עסקי:

 idc.biz@prowoman.org.il

 מסלול חברתי:
idc.social@prowoman.org.il 

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

idc@prowoman.org.il

המכללה למנהל

סמסטר ב'
יום ב', 18:30-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

colman@prowoman.org.il 

אוניברסיטת בר-אילן

סמסטר ב'

יום א', 17:30-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

biu@prowoman.org.il 

אוניברסיטת אריאל

סמסטר ב'

יום ג', 18:00-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

ariel@prowoman.org.il

מכללת שנקר

סמסטר ב'
יום ג', 18:30-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

shenkar@prowoman.org.il

 

תל אביב

האוניברסיטה הפתוחה


סניף מרכז:

סמסטר ב'
יום ב', 18:30-21:00

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

openu@prowoman.org.il

המכללה האקדמית ת"א-יפו

סמסטר ב'

יום ג', 18:30-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

mta@prowoman.org.il

אוניברסיטת תל-אביב

סמסטר ב'
יום ג', 18:00-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

tau@prowoman.org.il 

 

דרום

אוניברסיטת בן-גוריון

סמסטר ב'
יום ג', 18:00-21:00

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

bgu@prowoman.org.il

 

ניו יורק

סניף ניו יורק

התוכנית החלה

וההרשמה נסגרה

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

nyc.operations@prowoman.org.il

  • Social_Media_Gmail_G
  • Social_Media_Facebook_G
  • Social_Media_Linkedin_G
  • Social_Media_Whatsapp_G
  • Social_Media_Instagram_G