top of page

               תרומה לעמותה               

    תשלום חד פעמי/תשלום בהוראת קבע    

                                                    תרומה לעמותה                                                   

                                                                                תשלום חד פעמי/תשלום בהוראת קבע                                                                           

 • !תודה רבה

  350₪
  לכל חודש
  תשלום בהוראת קבע
   
 • !תודה רבה

  200₪
  לכל חודש
  תשלום בהוראת קבע
   
 • !תודה רבה

  150₪
  לכל חודש
  תשלום בהוראת קבע
   
 • !תודה רבה

  100₪
  לכל חודש
  תשלום בהוראת קבע
   
 • !תודה רבה

  50₪
  לכל חודש
  תשלום בהוראת קבע
   
 • !תודה רבה

  200₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • !תודה רבה

  150₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • !תודה רבה

  100₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • !תודה רבה

  50₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • !תודה רבה

  500₪
  לכל חודש
  תשלום בהוראת קבע
   
 • !תודה רבה

  2,000₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • !תודה רבה

  1,000₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • !תודה רבה

  500₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • !תודה רבה

  250₪
   
  תשלום חד פעמי
  תקף לחודש אחד
 • הענקת מענק הקורונה

  750₪
   
  מענקים את מענק הקורונה עבור פעילות לקידום נשים בקהילה
   
 • חברות מועדון נקסט

  0₪
   
  תוכנית חינמית
 • חברות מועדון נקסט

  0₪
   
  תוכנית חינמית
 • Social_Media_Gmail_G
 • Social_Media_Facebook_G
 • Social_Media_Linkedin_G
 • Social_Media_Whatsapp_G
 • Social_Media_Instagram_G
bottom of page