top of page

ProWoman הדרך שלך לעמדות השפעה בחברה הישראלית

ProWoman פועלת במטרה לקדם ולעודד נשים במשק ובחברה הישראלית בכלל, לפיתוח קריירה משמעותית וקידום לתפקידים ניהוליים

bottom of page