top of page
Copy of אירוע יום האישה 2024 קרדיט צילום ירדן צח276A6387 אירוע יום האישה 2024 קרדיט צילום

ProWoman הדרך שלך לעמדות השפעה בחברה הישראלית

ProWoman פועלת במטרה לקדם ולעודד נשים במשק ובחברה הישראלית בכלל, לפיתוח קריירה משמעותית וקידום לתפקידים ניהוליים

bottom of page